Marketing rekomendacji

Marketing rekomendacji – dlaczego jest potrzebny?

Nie jest prawdą, że dobry produkt nie potrzebuje reklamy. W XXI wieku mamy ogromny wybór i codziennie (świadomie lub nie) podejmujemy wiele istotnych decyzji zakupowych. Decydujemy o wyborze konkretnych płatków śniadaniowych, mleka, kawy. Jedziemy  do pracy  samochodem konkretnej marki, tankujemy na jednej z wielu stacji benzynowych, kiedy robimy przerwę na lunch idziemy do wybranej kawiarni, używamy wybranych kosmetyków, przypraw, środków czystości, sprzętu RTV i AGD itd. Producenci doskonale zdają sobie sprawę i chcą nas skłonić do wyboru swoich produktów i usług.  Problem polega na tym, że jesteśmy regularnie zalewani reklamami produktów i płynące zewsząd sprzeczne komunikaty tracą na wartości. W czasach ograniczonego zaufania do przekazów reklamowych kluczowego znaczenia nabiera rekomendacja.

Marketing rekomendacji opiera się na założeniu, że konsumenci w naturalny sposób rozmawiają o produktach, których używają, wzajemnie polecają sobie to, co uznają za dobre i częściej używają właśnie tego, co zostało im zarekomendowane przez znajomych i członków rodziny. Skuteczność marketingu rekomendacji została wielokrotnie potwierdzona w różnych badaniach.

W czasach kryzysu należy planować wydatki na reklamę szczególnie ostrożnie, żeby promocja miała duży zasięg i była skuteczna.  Dlatego dobrym narzędziem jest marketing rekomendacji.  90% osób ufa swoim krewnym, 82% znajomym. Tymczasem zaledwie 14% ufa reklamom i 8% gwiazdom. Dlatego najlepszym ambasadorem marki jest zwykły konsument, który na co dzień korzysta z różnych produktów i rozmawia o tym z osobami ze swojego otoczenia. Dzięki marketingowi rekomendacji w ręce konsumentów trafiają produkty oraz cenne informacje na ich temat. Konsument, który zdobywa wiedzę o produkcie poprzez bezpośrednie doświadczenie w naturalny sposób rekomenduje, to co uważa za dobre – dzieli się wiedzą wynikającą z doświadczenia i staje się ambasadorem marki.

Oczywiście marketing rekomendacji ma rację bytu tylko wtedy, gdy działania są prowadzone w sposób jawny i zgodny z zasadami etyki, a pozytywne rekomendacje pochodzą od prawdziwych osób, a od fikcyjnych użytkowników Internetu.

Opublikowano Bez kategorii, marketing rekomendacji, rekomendacja | Otagowano , , , | Skomentuj

Działania marketingowe

Działania marketingowe maja na celu nakłonienie jak największej liczby konsumentów do zakupu danego produktu. Wykorzystywane są przeróżne narzędzia, aby to osiągnąć. Dziś coraz trudniej jest nam przekonać konsumenta do danego produktu lub usługi. Konsumenci przestają wierzyć w reklamy telewizyjne, prasowe i radiowe. Nie ufają w spoty reklamowe, bilbordy na ulicy a przy zakupie produktu częściej kierują się radą innych ludzi niż przekazem reklamowym. Wg. badań 9 na 10 osób skłonnych jest zakupić produkt, gdy ten zostanie im zarekomendowany przez osoby z ich najbliższego otoczenia, niż przedstawiony w reklamie.

Marketingowcy szukając nowych sposobów dotarcia do konsumenta zaczęli stosować narzędzie nazywane marketingiem szeptanym. Polega on na bezpośrednim dotarciu do konsumenta za pośrednictwem bezpośredniego przekazu ustnego. Kanałem przekazu informacji w marketingu szeptanym jest bezpośrednia dyskusja lub opowiadanie.
Marketing rekomendacji wywodzi się w marketingu szeptanego. Jest to jednak narzędzie, które wykorzystuje bezpośredni kontakt konsumenta z produktem. Celem marketingu rekomendacji jest zapoznanie konsumentów z produktem i wywołanie u niego pozytywnych emocji związanych z posiadaniem danego produktu. Zadaniem konsumentów jest przekazywanie tych pozytywnych doświadczeń innym konsumentom. Osoby, dla których udostępnia się dane produkty, są wybierani według określonych kryteriów. W ten sposób producent ma pewność, że jego produkt trafi do odpowiednich ludzi i wśród nich będzie rozprowadzana opinia o nim.
Marketing rekomendacji jest bardziej skuteczny od przekazów reklamowych. Może być jedynym działaniem, które podejmują firmy w celu pokazania swojego produktu, lub działaniem dodatkowym. W każdym tym przypadku możemy liczyć na pozytywne opinię o naszym produkcie, ponieważ główną zasadą marketingu rekomendacji jest pozytywne wypowiadanie się o produktach.

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , , , , , , | Skomentuj

Marketing rekomendacji – offline

Pomysł na poniższy artykuł powstał z potrzeby przedstawienia bardzo ważnej kwestii, która niestety bywa często pomijana podczas prowadzenia kampanii marketingu rekomendacji.

Niestety termin marketing rekomendacji nierzadko wzbudza wiele negatywnych skojarzeń. Najczęstszym zarzutem, który pojawiał się pod adresem działań marketingu rekomendacji było oskarżenie o wywoływanie fali sztucznych pozytywnych opinii dotyczących reklamowanego produktu, niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości. Działania marketingowe tego typu kojarzone są głównie z działaniami przeprowadzanymi online. Tworzenie sztucznych wpisów na forach internetowych, kreowanie wielu nienaturalnych opinii dotyczących produktu na rozmaitych stronach czy platformach wymiany informacji, jak również w portalach społecznościowych – tego typu sformułowania możemy najczęściej usłyszeć zadając pytanie „Czym jest marketing szeptany?” Na początku należy podkreślić, że tego typu działania reklamowe stanowią bardzo profesjonalne i przede wszystkim efektywne narzędzia marketingowe, do których przekonało się coraz więcej firm branżowych. Marketing rekomendacji staje się z roku na rok coraz bardziej cenionym narzędziem, po który coraz chętniej sięgają marketerzy. Marketing rekomendacji to przede wszystkim człowiek i jego otoczenie. Coraz częściej marketing rekomendacji rozszerza swoje działania na online, jednak nadal podstawowym filarem rekomendacji pozostaje rozmowa face to face. Siłą marketingu rekomendacji jest człowiek i rozmowa oparta na szczerości i uczciwości. Wiodąca polska agencja marketingu rekomendacji w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA stworzyła Kodeks Etyki Marketingu Szeptanego, w którym promowane są zasady uczciwej komunikacji. Kodeks ten opiera się na czterech podstawowych filarach, które stanowią bazowy elementarz kampanii marketingu rekomendacji.
1. Dobrowolność udziału to pierwsza zasada zawarta w Kodeksie. Uczestnicy tego typu kampanii decydują się na wzięcie udziału z nieprzymuszenie.
2. Kolejną zasadą jest jawność. Uczestnicy kampanii są proszeni o otwarte przyznanie się do brania udziału w kampanii marketingu rekomendacji. W tego typu działaniach marketingowych ważne jest, aby uczestnik otwarcie mówił o swoim udziale w kampanii marketingu rekomendacji.
3. Kolejną istotną cechą jest swoboda wypowiedzi. Istotne jest aby opinie były szczere.
4. Ostatnią zasadą jest szczerość. Wszystkie wymienione zasady są nieodłącznym elementem kształtowania pozytywnego wizerunku marketingu rekomendacji, który stanowi bardzo silne narzędzie reklamy w XXI wieku.

Opublikowano agencje marketingu rekomendacji, marketing rekomendacji | Otagowano , , , , | Skomentuj

Marketing rekomendacji – przydatne informacje

O marketingu rekomendacji pojawia się w Internecie bardzo dużo informacji. Nie zawsze są wiarygodne i pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Przedstawię krótkie wyjaśnienie oraz mechanizm działania dobrze prowadzonych rekomendacji.

Marketing rekomendacji –  działania marketingowe, których zadaniem jest  wywołanie spontanicznie wypowiadanych rekomendacji wśród  zwykłych konsumentów. Podstawą  spontanicznych rekomendacji jest osobiste doświadczenie z produktem i wykorzystanie narzędzi dostarczanych przez marketera wspomagających rozpowszechnianie się rekomendacji. W praktyce marketing rekomendacji to bardzo pozytywne doświadczenie dla wielu konsumentów.

Mało jest stron internetowych i źródeł informacji o marketingu rekomendacji, często można natknąć się na oferowane usługi rekomendowania, które nie są opisane i wyjaśnione. Właściwie potencjalni klienci mają bardzo ograniczony dostęp do informacji.

Narzędzia marketingu rekomendacji (najczęściej stosowane): product seeding.

Podstawową formą realizacji marketingu rekomendacji są działania „product seeding. Polegają one na dostarczeniu konsumentom, pełnowartościowych produktów z próbkami dla znajomych.

Do kampanii marketingu rekomendacji są angażowane osoby, które lubią testować nowe produkty, jako pierwsze chcą na rynku otrzymywać informacje o nowych produktach. Ważne jet to, że nie otrzymują za to wynagrodzenia. Uczestnicy kampanii przekazują nieopłaconą i szczerą opinię  znajomym, rodzinie i bliskiemu otoczeniu. Tylko dobrowolnie oraz poparte przekonaniem o słuszności rekomendowania opinie są naprawdę skuteczne.

Marketing rekomendacji dostarcza wielu różnych możliwości i można dostosować kampanię rekomendacji do całej strategii działań marketingowych.

We wszystkich działaniach zawsze najważniejsze jest osobiste doświadczenie konsumenta z produktem/usługą.

Więcej o marketingu rekomendacji znajdziecie na www.marketingrekomendacji.pl

Opublikowano agencje marketingu rekomendacji, marketing rekomendacji, rekomendacja | Otagowano , , , , | Skomentuj